Exchange & Return Policy

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

1. Sản phẩm mua online có được hỗ trợ đổi không? 
Có. mignonne hỗ trợ đổi size/sản phẩm quần áo duy nhất 1 lần trong vòng 3 ngày (tính từ ngày bạn nhận được sản phẩm từ dịch vụ chuyển phát)

2. Điều kiện để được đổi hàng là gì?
• Sản phẩm bị lỗi sản xuất: Lỗi đường may, hư nút, ...
• Chính sách chỉ áp dụng khi sản phẩm còn hóa đơn mua hàng, còn nguyên nhãn mác và sản phẩm không bị dơ bẩn, hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua sản phẩm.
• Chính sách đổi size/sản phẩm không áp dụng cho các sản phẩm được mua trong chương trình giảm giá, khuyến mãi.
• Chính sách đổi size/sản phẩm không áp dụng cho các sản phẩm phụ kiện ( nón, túi xách, trang sức, khăn, scrunchies...).

3. Khách hàng có được đổi sang sản phẩm khác không?
Trong trường hợp đổi sản phẩm khác, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn.

4. Tiền phí vận chuyển khi đổi sản phẩm sẽ được chi trả như thế nào?
Đối với các sản phẩm đổi sang size/mẫu khác, khách hàng vui lòng thanh toán phí vận chuyển 2 chiều. Đối với các sản phẩm bị lỗi sản xuất, tụi mình sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển 2 chiều.

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG

1. Sản phẩm mua online có được hỗ trợ hoàn trả không? 
Có. mignonne hỗ trợ trả size/sản phẩm quần áo duy nhất 1 lần trong vòng 3 ngày (tính từ ngày bạn nhận được sản phẩm từ dịch vụ chuyển phát)

2. Điều kiện để được trả hàng là gì?
• Sản phẩm bị lỗi sản xuất: Lỗi đường may, hư nút, ...
• Chính sách chỉ áp dụng khi sản phẩm còn hóa đơn mua hàng, còn nguyên nhãn mác và sản phẩm không bị dơ bẩn, hư hỏng bởi những tác nhân bên ngoài cửa hàng sau khi mua sản phẩm.
• Chính sách đổi size/sản phẩm không áp dụng cho các sản phẩm được mua trong chương trình giảm giá, khuyến mãi.
• Chính sách đổi size/sản phẩm không áp dụng cho các sản phẩm phụ kiện ( nón, túi xách, trang sức, khăn, scrunchies...).

3. Tiền phí vận chuyển khi trả sản phẩm sẽ được chi trả như thế nào?
Đối với các sản phẩm bị lỗi sản xuất, mig sẽ hỗ trợ chi phí vận chuyển 2 chiều.

4. Thời hạn hoàn tiền của sản phẩm đã trả sẽ được tính như thế nào?
Sau khi nhận được sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoàn trả, mig sẽ tiến hành hoàn tiền lại giá trị sản phẩm theo phương thức thanh toán khách hàng đã giao dịch. Thời gian hoàn tiền có thể lên đến 15 ngày.

————————————————————

EXCHANGE POLICY

1. Can products purchased online be exchanged?
Yes. mignonne supports changing the size/product of clothing only once within 3 days (from the date you receive the product from the delivery service)

2. What are the conditions for an exchange?
• Products with manufacturing defects: Sewing error, button damage, ...
• The policy is only applied when the product has a purchase receipt, the label is still intact and the product is not dirty or damaged by agents outside the store after purchasing the product.
• Size/product exchange policy does not apply to products purchased in promotions and discounts.
• Size/product exchange policy does not apply to accessories (hats, bags, jewelry, towels, scrunchies...).

3. Can customers change to another product?
In case of exchange for another product, the customer can exchange it for a product of equal or higher value.

4. How will the shipping fee when exchanging products be paid?
For products exchanged for another size/model, customers are required to pay the 2-way shipping fee. For products with manufacturing defects, we will support 2-way shipping costs.

RETURN  POLICY

1. Can products purchased online be returned?
Yes. mignone supports to pay the size/product of clothing only once within 3 days (from the date you receive the product from the delivery service)

2. What are the conditions for returning product?
• Products with manufacturing defects: Sewing error, button damage, ...
• The policy is only applied when the product has a purchase receipt, the label is still intact and the product is not dirty or damaged by agents outside the store after purchasing the product.
• Size/product exchange policy does not apply to products purchased in promotions and discounts.
• Size/product exchange policy does not apply to accessories (hats, bags, jewelry, towels, scrunchies...).

3. How will the shipping fee when returning the product be paid?
For products with manufacturing defects, mig will support 2-way shipping costs.

4. What is the refund period for the returned product?
After receiving the product that fully meets the return conditions, mig will refund the product value according to the payment method the customer has transacted. Refunds can take up to 15 days.